Privacyverklaring

Houtbewerkingscursus.nl gevestigd aan het Terschellingpad 2, 2036 KH Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Houtbewerkingscursus.nl.
Terschellingpad 2

2036 KH Haarlem
KvK-nummer: 53366212
BTW-nummer: NL149303397B01

Persoonsgegevens die wij verwerken

Houtbewerkingscursus.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dit is het geval bij het aanmelden op via de website, het plaatsen van een bestelling, bezorging, afhandelen van retouren en reparatie, telefonisch contact en contact via e-mail.

persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Houtbewerkingscursus.nl heeft niet de bedoeling gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Onze website kan alleen niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden u als ouders of voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van de kinderen, om zo te voorkomen dat hun persoonsgegevens verzameld worden zonder uw toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via diederik@houtbewerkingscursus.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel gebruikt houtbewerkingscursus.nl persoonsgegevens

 • Het registreren voor deelname aan een cursus of workshop
 • Het afhandelen van jouw bestelling
 • Je te kunnen contacteren indien een cursus of workshop niet door gaat
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • houtbewerkingscursus.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Voor het verwerken van persoonsgegevens is altijd een grondslag nodig. Om jouw inschrijving, bestelling, bezorging, reparatie of retour te kunnen verwerken, is het noodzakelijk om je persoonsgegevens te verwerken en dit is dan ook gebaseerd op jouw toestemming.
Daarnaast kunnen we je gegevens gebruiken bij gerechtvaardigd belang. Dit betekent dat we staan voor behartiging van je belangen om optimale service te kunnen leveren, denk aan nieuwsbrieven, social media, reviews, en persoonlijk advies.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

houtbewerkingscursus.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 • Van de belastingdienst moeten we onze administratie met jouw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren. Daarna wordt het vernietigd.
 • Als je je ingeschreven hebt voor een cursus of workshop dan bewaren we die gegevens net zolang totdat je aangeeft dit niet meer te willen. In dit geval zullen de bekende gegevens verwijderd worden uit de database.
 • Gegevens die we gebruiken om fraude te voorkomen bewaren we wel lang.

Delen van persoonsgegevens met derden

houtbewerkingscursus.nl deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. De bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, mogen deze alleen gebruiken om namens houtbewerkingscursus.nl jou een dienst te leveren. Alle betrokken partijen die inzagen hebben in jouw gegevens zullen deze gegevens niet verstrekken aan derden.
In onderstaande tabel zie je welke derden dit zijn, waarom en om welke persoonsgegevens het gaat. Houtbewerkingscursus.nl verkoopt jouw gegevens nooit aan derden.

DerdenDoel overdracht gegevensOm welke gegevens gaat het
Webbouwers en hostingVoor het aansturen van de vervoerders, Registratie Services, Payment Service providers, achteraf betalen en boekhouder.Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres eventueel meer indien u er voor kiest uw account volledig in te vullen.
Registratie ServicesFaciliteren van de online registraties.Naam, telefoonnummer, e-mailadres en eventueel meer indien u er voor kiest uw account volledig in te vullen.
VervoerdersVoor het afleveren van je bestelling en het versturen van de track & trace zodat je je bestelling kan volgen.Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
Payment Service Provider (PSP)Faciliteren van de online betalingen.Naam, bankrekeningnummer en eventueel meer als u voor achteraf betalen kiest
BoekhouderVoor het verwerken van de gegevens die nodig zijn voor de belastingdienst.Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
Achteraf betalenOm je gegevens te controleren voor goedkeuring voor achteraf betalen, dit loopt via de PSP.Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Houtbewerkingscursus.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar diederik@houtbewerkingscursus.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Houtbewerkingscursus.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Houtbewerkingscursus.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via diederik@houtbewerkingscursus.nl