Cursusvoorwaarden

De cursist gaat akkoord met de regels aangaande het gebruik van de werkplaats:

 • Alle cursussen en workshops worden op de werkplaats aan het Terschellingpad 2 te Haarlem gegeven. Tenzij anders vermeld of als er een andere plaats met u als opdrachtgever is overeengekomen.
 • De cursist gebruikt de werkplaats, en de gereedschappen die daar aanwezig zijn (zagen, beitels, (kolom) boor, schaven), uitsluitend voor eigen risico.
 • De cursist gebruikt alle gereedschappen op een zorgvuldige manier zoals wordt uitgelegd tijdens de cursus.
 • De cursist vrijwaart houtbewerkingscursus.nl, die de gereedschappen aan de cursist ter beschikking stelt, voor iedere vorm van aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook die, direct of indirect, voortvloeit uit het gebruik door cursist van de werkplaats en/of de gereedschappen.
 • Eventuele schade aan de werkplaats of de gereedschappen door cursist zal deze aan houtbewerkingscursus.nl vergoeden.
 • Houtbewerkingscursus.nl is geenszins aansprakelijk voor schaden aan of vermissing van materiaal en/of gereedschap van de cursist.
 • Cursus materiaal dat langer dan een halfjaar onaangeroerd op de werkplaats ligt zal verwijderd worden.
 • De cursist draagt gepaste kleding en schoeisel tijdens het gebruik van de werkplaats en de gereedschappen. Dus geen slippers of andere vormen van open schoenen of kledij.
 • Tien minuten voor het einde van de doorlopende cursus ruimt de cursist de werkplaats op door deze te vegen en gereedschappen en eigen werkstukken op te bergen. Resthout wordt weggegooid of meenemen.

Betalingen

 • Aanmelden voor een cursus of workshop kan uitsluitend digitaal of op basis van een factuur plaatsvinden.
 • Alle prijzen van het cursus en workshopaanbod zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld) en staan vermeld op de  website http://www.houtbewerkingscursus.nl/schrijf-je-in/. Betaling voor deelname aan een cursus of workshop dient voor aanvang hiervan betaalt te worden.

Annuleren bij cursus of workshop

Naast de wettelijke bedenk tijd hanteert houtbewerkingscursus een geen-restitutie beleid. Kan een deelnemer door omstandigheden een cursus of workshop niet (ver)volgen? Dan kan in zijn/haar plaats een vervanger deelnemen.

Annuleren van doorlopende cursus meubelmaken en houtbewerken
 •  Reeds betaalde cursuslessen hebben geen vervaldatum.
 • Het afmelden voor deelname aan een les kan uitsluitend via de online agenda en dient binnen 12 uur voor aanvang van deze les te gebeuren, deelnames die niet binnen deze termijn gedaan zijn kunnen niet meer gecrediteerd worden.
 • Er is geen limiet aan het aantal keren dat je een les kunt wijzigen.
Annuleren van workshops of cursussen
 • Annuleren of omboeken van en reeds betaalde cursus of workshop kan tot 14 dagen voor aanvang van deze cursus of workshop. Hierbij wordt € 12,- omboekingskosen per persoon in rekening gebracht.
 • Bij anuleringen of omboekingen die binnen 14 dagen voor aanvang van een cursus of workshop geschieden wordt het volledige inschrijfbedrag als annuleringskosten gezien.
 • In het geval de cursist, na aanvang van de cursus of workshop, de cursus of workshop tussentijds beëindigt, heeft deze geen recht op enige terugbetaling.
  Annulering door de opdrachtgever bij cursus of workshop (b2b)
  • De opdrachtgever heeft het recht om de opdracht voor een cursus of workshop schriftelijk te annuleren.
  • Bij annulering tot 3 weken voor aanvang van een cursus of workshop is de opdrachtgever verplicht tot betaling als annuleringskosten van 25% van het voor de opdracht overeengekomen bedrag.
  • Bij annulering binnen 3 weken voor aanvang van een cursus of workshop is de opdrachtgever verplicht het volledige voor de opdracht overeengekomen bedrag als annuleringskosten te betalen.
  • Voor de beoordeling van de annuleringstermijn wordt uitgegaan van de datum binnenkomst van de door de opdrachtgever goedgekeurde offerte. In geval de opdrachtgever, na aanvang van de cursus of workshop, de cursus of workshop tussentijds beëindigt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.
  • Ingeval een deelnemer de cursus of workshop tussentijds beëindigt of anderszins niet aan deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

  Annuleren door houtbewerkingscursus

  Houtbewerkingscursus is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers een aangeboden cursus of workshop te annuleren. Dit aantal is voor de doorlopende cursus meubelmaken en houtbewerken 3 deelnemers. Voor de workshops wordt dit vermeld op de desbetreffende workshop of cursus pagina.

  Annuleren van doorlopende cursus meubelmaken en houtbewerken

  Als een cursus avond/middag niet door zal gaan, dan ontvangt u daarvan uiterlijk 24 uur voor aanvang van deze les per e-mail of sms bericht over. De ingeplande les zal dan direct aan de cursist gecrediteerd worden.

  Annuleren van workshops of cursussen

  Als een cursus of workshop niet door zal gaan, dan ontvangt u daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang van deze cursus of workshop per e-mail bericht over. De cursist krijgt dan de mogelijkheid om de geboekte cursus of workshop kosteloos te verzetten naar een ander cursus of workshop moment (conform aangekondigde cursus of workshop momenten zoals vermeld op de website) of deze gecrediteerd te krijgen.